سامانه آنلاین سنجش یادگیری

در سامانه آنلاین سنجش یادگیری، امکان طراحی و برگزاری انواع مختلف آزمون های آنلاین که جنبه تمرین و انجام تکالیف کلاسی و خود آزمایی دارد و همچنین موجب ایجاد فرصت یادگیری مجدد و آگاهی از سطح یادگیری فراگیر دارد توسط معلم فراهم شده است و این امکان برای دانش آموزان وجود دارد که پس از فعال شدن آزمون و تمرین های آنلاین توسط معلم، دانش آموزان با مراجعه به بخش امتحانات درسی به سوالات پاسخ داده و بطور همزمان نمره، رتبه و پاسخ های تشریحی خود آزمایی خود را مشاهده نمایند.