سامانه کتابخانه گویا

در سامانه کتابخانه گویا، کتاب های الکترونیکی (یا فوق متن) با بکارگیری و ترکیب متن، تصویر، صدا و انیمیش با کارکردهای قابل دسترسی آسان و رایگان و با کیفیت بالاتر از منابع کاغذی برای استفاده دانش آموزان در تلفن همراه، تبلت های آموزشی و رایانه های همراه از طریق سامانه کتابخانه گویا در اختیار آنان قرار داده شده است و از این طریق توجه و علاقه دانش آموزان این مجتمع را به محتوای کتاب های الکترونیکی فوق متن جلب نموده است و در درجه اول برای بهبود مطالعه و کتابخوانی، افزایش بهره وری و ارتقای خلاقیت در میان دانش آموزان  به طرق مختلف تلاش شده است.
استفاده دانش آموزان این مجتمع از کتب الکترونیکی و دیجیتال در حیطه کتاب و کتابخوانی راضی کننده بوده است و از استفاده آن در تلفن های همراه و تبلت های آموزشی و رایانه های همراه، لذت برده اند و فارغ از کتابخوانی به صورت سنتی با تلفیق فناوری اطلاعات و ایجاد کتاب های گویای جالب و هیجان انگیز، خلاء محتوایی برای تجربه مطالعه غیر درسی در هر زمان و هر مکان را در حیطه یاددهی و یادگیری در نظام آموزش و پرورش سنتی جبران نموده اند.