سامانه کتاب های درسی الکترونیک

مجتمع آموزشی بین المللی هوشمند شریف با تلفیق فناوری اطلاعات و منابع آموزشی چاپی، “سامانه کتاب های درسی الکترونیک” را راه اندازی نموده است و کتب و منابع آموزشی چاپی (کاغذی) را به صورت کتاب های الکترونیکی (یا فوق متن) از طریق درگاه الکترونیکی مجتمع به نشانی  www.k-12.ir با بکارگیری و ترکیب متن، تصویر، صدا و انیمیش با کارکردهای قابل دسترسی آسان و رایگان و با کیفیت بالاتر از منابع آموزشی کاغذی برای استفاده دانش آموزان در تلفن همراه، تبلت های آموزشی و رایانه های همراه از طریق سامانه یکپارچه مدیریت یاددهی و یادگیری در اختیار آنان قرار داده است و از طریق ایجاد رسانه آموزشی جالب و هیجان انگیز، خلاء محتوایی برای تجربه مطالعه محتوای درسی در هر زمان و هر مکان را در حیطه آموزش و یادگیری در نظام آموزش و پرورش سنتی جبران نموده است.