سامانه کلاس درس مجازی

کلاس درس مجازی که شبیه سازی شده از یک کلاس درس متعارف حضوری می باشد، دارای تمامی امکانات کلاس درس حضوری از قبیل تخته تعاملی هوشمند با امکان نوشتن و کشیدن شکل و نمودار و پاک کردن مطالب، گفت وگوی متنی، گفت و گوی صوتی و همچنین نمایش اسلاید های آموزشی است. در کلاس درس مجازی معلم و دانش آموز در ساعات مشخصی از شبانه روز در طول هفته، بطور همزمان وارد کلاس درس شده و به صورت انلاین در راستای تثبیت یادگیری مبادت به مرور درس و انجام تمرین های درسی می نمایند. لیست اسامی دانش آموزان حاضر در کلاس برای معلم نمایش داده می شود و امکان حضور و غیاب برای معلم فراهم است.