مجتمع آموزشی بین المللی هوشمند شریف

مجتمع آموزشی بین المللی هوشمند شریف، وابسته به موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند با هدف ایجاد محیط فراگیری نوآورانه در موقعیت های آموزشی واقعی و با محوریت تفکر و یادگیری از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی TIS فعالیت خود را از اردیبهشت ماه 1398 تحت نظارت مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در جزیره زیبای کیش آغاز نموده است.
مجتمع آموزشی بین المللی هوشمند شریف، نظام آموزشی بر پایه TIS را در قالب سیستم آموزشی 12 ساله (3.3.6) مبنای  برنامه ریزی و مدیریت آموزشی خود قرار داده است. این مجتمع به منظور اعتبار بخشی بین المللی به برنامه های آموزشی خود، تلاش دارد بر اساس ضوابط سازمان آموزشی بین‌المللی IB برنامه های درسی خود را برای دانش آموزان در گروه سنی 6 تا 18 سال به زبان انگلیسی ارائه نماید.
شایان ذکر است مجتمع با شعار چو دانا شوی زود والا شوی در تلاش است با رویکرد مبتنی بر شایستگی Competency Based Approach و فرآموز محور مبتنی بر آموختن از طریق انجام دادن (Learning by Doing)، مفاهیم پایه علوم، ریاضی، زبان و هنر را در قالب کار تیمی به فرآموزان انتقال دهد.
در حال حاضر این مجتمع با ایجاد دوره آموزش ابتدایی، صرفا در گروه سنی پیش دبستان و پایه اول دبستان از میان کودکان مستعد در جزیره کیش برای سال تحصیلی 99-00 پذیرش می نماید.
در آموزش هوشمند و فرآموز محور، هر کودکی به سبک و سیاق خویش می نگرد، می اندیشد، و تجربه می کند.