معرفی مدیر مجتمع

آزیتا خزاعی

سرپرست واحد پیش دبستان و دبستان

مقطع تحصیلی: دکتری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تحصیلی: زبان شناسی همگانی

 

 

سوابق تحصیلی

  • کارشناسی آموزش زبان دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد
  • دکتری تخصصی زبان شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

 

سوابق حرفه ای

  • سرپرست واحد پیش دبستان و دبستان بین المللی هوشمند شریف
  • دبیر درس زبان انگلیسی دبیرستان دخترانه الزهرا کیش
  • مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس خراسان رضوی
  • مدرس دانشگاه صنعتی شریف پردیس کیش
  • مدرس دانشگاه پیام نور پردیس کیش
  • دبیر دبیرستان های آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد

پست الکترونیک: azita.khazaee@yahoo.com