معرفی مربیان مجتمع

مهسا قربان جوشعار
معلم درس زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه پیام نور (واحد جریزه کیش)
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

سوابق تحصیلی
– کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور (واحد جریزه کیش)
– کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سوابق حرفه ای
– مربی درس زبان انگلیسی پیش دبستان بین المللی هوشمند شریف
– معلم درس زبان انگلیسی پایه اول دبستان بین المللی هوشمند شریف
– کارشناس تولید محتوای الکترونیکی و چند رسانه ای موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند
– مدرس دوره تدریس TTC
– مدرس درس زبان انگلیسی در مراکز و موسسات آموزشی کیش

پست الکترونیک: mahsajoshoar18@gmail.com
مشاهده رزومه

معلم درس علوم و اجتماعی
مقطع تحصیلی: کاردانی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فلیپین
رشته تحصیلی: آموزش پیش دبستانی

سوابق تحصیلی
– گواهینامه مهارت آموزش پیش دبستانی
– گواهینامه مهارت افزایی هنر
– گواهینامه مهارت افزایی علوم

سوابق حرفه ای
– مربی درس علوم پیش دبستان بین المللی هوشمند شریف
– معلم درس اجتماعی پیشدبستان بین المللی هوشمند شریف
– مربی زبان انگلیسی در آموزشگاه های جزیره کیش
– مربی پیش دبستان در کشور فرانسه
– مربی پیش دبستان در کشور امارات متحده عربی

پست الکترونیک:
مشاهده رزومه

شراره حسن نژاد مقدم توچائی
معلم درس فارسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد میمه
رشته تحصیلی: علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

سوابق تحصیلی
– کارشناسی علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
– گواهینامه مهارت آموزش پیش دبستانی
– گواهینامه مهارت افزایی مربیان کودک تفسیر نقاشی و بازی درمانی

سوابق حرفه ای
– مربی درس فارسی پیش دبستان بین المللی هوشمند شریف
– معلم درس فارسی پایه اول دبستان بین المللی هوشمند شریف
– مربی پیش دبستان در شهر اصفهان
– مربی کودکان اوتیسم

پست الکترونیک:
مشاهده رزومه